|

شرايط ثبت نام در دوره طرح جامع مهد قرآن و عترت استان آذربايجان شرقی

شرايط ثبت نام در دوره طرح جامع مهد قرآن و عترت استان آذربايجان شرقی

 

 

   

 

 شرط حضور در دوره هاي تخصصي سپري كردن دوره هاي عمومي ميباشد، بغير از 

تدبر در قرآن كريم كه مسلط بودن به روخواني يا سپري كردن دوره قرائت 1و 2 كافي

 است و تدبر در سيره ائمه اطهار (ع) هم پيش نياز ندارد