|

فروشگاه

فروشگاه قرآنی قرآن استور

راه رسیدن به دانشگاه حکمت بنیان

«برای رسیدن به دانشگاه حکمت بنیان باید مدرسه حکمت بنیان داشته باشیم»

دانشگاه حکمت بنیان برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری در چندین سال قبل در جمع نخبگان دانشگاهی مطرح و جزو مطالبات معظم‌له می‌باشد. اندیشکده یقین برای عملیاتی کردن راههای تحقق این دانشگاه مطالعات راهبردی عمیقی را طی یک دهه گذشته آغاز کرده و نقشه راهی را آماده کرده است. 

توجه به کودکان و برنامه‌ریزی‌های راهبردی آموزشی و تهیه متون لازم و نیز تداوم این برنامه در مقطع ابتدائی جزو ضروریات کار است.

از اهداف راهبردی تحقق مدرسه حکمت بنیان، عمق بخشی به ایمان بچه‌ها است و این هم از پرداخت به متعلقات ایمان میسر خواهد شد.

دکتر حسن عباسی رئیس دانشکده یقین در جمع مربیان قرآنی تبریز با تبیین این طرح و دوره‌های آموزشی راهبردی در آن، از همه‌ی دلسوزان این عرصه برای ورود به این عرصه ایمانی درخواست کمک و اهتمام داشته ونیز با برشمردن ویژگیهای قرن جدید از لحاظ چالشهای آموزشی و واقعیت‌هایی که کودکان و نوجوانان در عصر انفجار اطلاعاتی با آن مواجه هستند به اتخاذ شیوه‌های نو و متناسب با نیاز آنها تأکید کردند. 

قبل از سخنرانی دکتر حسن عباسی، رحیم وظیفه شعاع مدیر موسسه مهد قرآن استان ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان، گزارشی از فعالیتهای مهد قرآن استان را برای حضار ارائه نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی