|

شرايط ثبت نام در دوره طرح مطهر مهد قرآن و عترت استان آذربايجان شرقي

 

شرايط ثبت نام در دوره طرح مطهر مهد قرآن و عترت استان آذربايجان شرقي 

 

63 جلد از كتاب هاي استاد مطهري طي 20 مرحله درحدود 30 ماه مورد مطالعه و بحث و بررسي قرار ميگيرد.